کارتون کلاسیک - 28 مورد علاقه کارتون های دوران طلایی - جلد 1: 4 ساعت

370K بازدید
×
جلد اول Cartoon Classics بیش از 4 ساعت کلاسیک کوتاه بازسازی شده و بازسازی شده از دوران طلایی انیمیشن از جمله Looney Tunes، Bugs Bunny، Porky Pig، Daffy Duck، Elmer Fudd، Superman، Popeye، Betty Boop و غیره را ارائه می دهد.
کارگردان:
هنر پیشه:
تولید:
زبان: زبان اصلی
کشور: آمریکایی
سال: 2020
animation Poster
توضیحات:

جلد اول Cartoon Classics بیش از 4 ساعت کلاسیک کوتاه بازسازی شده و بازسازی شده از دوران طلایی انیمیشن از جمله Looney Tunes، Bugs Bunny، Porky Pig، Daffy Duck، Elmer Fudd، Superman، Popeye، Betty Boop و غیره را ارائه می دهد.

پیام تانرا اینجا بنویسید

بی زحمت نظر بدهید

*
*
*
*
انیمیشن های پیشنهادی

همکاران ما

! با ما همکار شوید