MikroTik IPv6 Engineer - MTCIPv6E

IPV6 / IPV6 انواع
922 بازدید
توضیحات:
IPv6 آخرین نسخه از پروتکل اینترنت است که دستگاه ها را در سراسر اینترنت شناسایی می کند تا بتوان آنها را قرار داد. هر دستگاهی که از اینترنت استفاده می کند از طریق آدرس IP خود شناسایی می شود تا ارتباط اینترنتی کار کند. از این نظر، دقیقاً مانند آدرس های خیابان و کد پستی است که برای ارسال نامه باید بدانید. IPV6 چگونگی آدرس دهی
زبان: دری
Education Poster

فصل های ویدیو آموزشی

پیام تانرا اینجا بنویسید

بی زحمت نظر بدهید

*
*
*
*
ویدیو های آموزشی پیشنهادی

همکاران ما

! با ما همکار شوید