ادبیات

مقدمه ای برادبیات امروز شوروی

2 بازدید

نویسنده در مقدمه در مورد موضوع کتاب می‌گوید: در این کتاب کوشیده‌ام که ادبیات شوروی را در جنبه های سه‌گانه آن بخواننده بشناسانم. نخست مراحل پیشرفت آن، قوانین کلی و عواملی که بر این پیشرفت حکومت می‌کند. دوم، مسائلی که پیشرفت و تکامل ادبیات شوروی پیش کشیده شده است. مثلا مساله سنت های موروثی و تاثیر آن در ادبیات شوروی رئالیسم سوسیالیستی و مبارزه در ادیات، نقش حزب ما در توسعه ادبیات و مساله محتوی، صورت و روش بحث شده و در مرحله سوم از شخصیت های برجسته ادبیات شوروی سخن به میان آمده است و در طول این بحث ها از کتابهایی که عقاید عمومی را برانگیخته و موجب انتقاداتی شده است سخن خواهم گفت.

نویسنده: ک. زلینسکی

دانلود

Library Poster
توضیحات:

ترجمه: قره داغی   

پیام تانرا اینجا بنویسید

بی زحمت نظر بدهید

*
*
*
*
کتاب های پیشنهادی

همکاران ما

! با ما همکار شوید