ادبیات

Design of Reinforced Concrete

82 بازدید

کتاب طراحی بتن مسلح Design of Reinforced Concrete شامل 20 فصل و 722 صفحه یکی از منابع مفید و پرکاربرد در زمینه طراحی بتن مسلح می باشد. عناوین فصول شامل: مقدمه،تحلیل خمشی تیرها،تحلیل مقاومت تیرها مطابق با آیین نامه ACI،طراحی تیرهای مستطیلی و دال های یکطرفه،تحلیل و طراحی تیرهای T شکل و تیرهای مسلح مضاعف،قابلیت سرویس دهی،اتصالات، طول مهاری،وصله ها،تنش برشی و قطری،مقدمه ای بر ستون ها،طراحی ستون های کوتاه در معرض بارمحوری و خمش،ستون های باریک،پی ها و شالوده ها،دیوارهای حائل،سازه های بتن مسلح پیوسته،پیچش،دال های دوطرفه، روش طراحی مستقیم،دال های دوطرفه، روش قاب معادل،دیوارها،بتن پیش تنیده،مصالح بنایی ساخته شده از بتن مسلح می باشد.

نویسنده: جک.سی مک کورمک

دانلود

Library Poster
توضیحات:

ترجمه: جمال الدین عقیلی

پیام تانرا اینجا بنویسید

بی زحمت نظر بدهید

*
*
*
*
کتاب های پیشنهادی

همکاران ما

! با ما همکار شوید