فلسفه

 

ادبیات

کتاب سرخ

25 بازدید

کتاب سرخ یکی از کتاب‌های روانکاو آلمانی، کارل گوستاو یونگ است. متن اصلی این کتاب با مرگ یونگ در سال ۱۹۶۱ بهصندوق امانات بانک سپرده شد و تا سال ۱۹۹۷ وراث او اجازه انتشار آن را نمی دادند. نوشتن این کتاب برای یونگ ده سال زمان برد و موضوع اصلی آن غرق شدن در عالم ناخودآگاه بود.

نویسنده: کارل گوستاو یونگ

دانلود

Library Poster
توضیحات:

تاریخ اولین انتشار: ۷ اکتبر ۲۰۰۹

پیام تانرا اینجا بنویسید

بی زحمت نظر بدهید

*
*
*
*
کتاب های پیشنهادی

همکاران ما

! با ما همکار شوید