بدون خون

فصل اول / قسمت 1
181 بازدید
یک محافظ سابق برای محافظت از مدیر عامل یک شرکت گوشت تولید شده در آزمایشگاه که بازمانده حمله ای است که زندگی او را تغییر داد، استخدام می شود.
کارگردان:
هنر پیشه: Park Ji-Yeon Jeong Hae-deun Ju Ji-hoon Woo Chae-woon Han Hyo-joo Yoon Ja-yu Lee Hee-joon Seon Woo-jae
تولید: Ace Factory Entertainment
زبان: زیرنویس
کشور: کوریایی
سال: 2024
Serial Poster
توضیحات:

یک محافظ سابق برای محافظت از مدیر عامل یک شرکت گوشت تولید شده در آزمایشگاه که بازمانده حمله ای است که زندگی او را تغییر داد، استخدام می شود.

فصل های سریال

پیام تانرا اینجا بنویسید

بی زحمت نظر بدهید

*
*
*
*
سریال های پیشنهادی

همکاران ما

! با ما همکار شوید