204 بازدید

فصل اول / قسمت 1

Sight Unseen

تس اوری، کارآگاه سابق قتل، که تشخیص داده می شود نابینا است، با سانی پاتل، یک راهنمای بینایی از راه دور و آگورافوب، همکاری می کند تا قاتلینی را که در این تریلر کارآگاهی پرمخاطره از پلیس فرار می کنند، سرنگون کنند.
کارگردان:
هنر پیشه: Dolly Lewis Tess Avery Agam Darshi Sunny Patel Jarod Joseph Matt Alleyne Daniel Gillies Jake Campbell
تولید: Blink49 Studios Front Street Pictures
زبان: زیرنویس
کشور: آمریکایی
سال: 2024
Serial Poster
توضیحات:

تس اوری، کارآگاه سابق قتل، که تشخیص داده می شود نابینا است، با سانی پاتل، یک راهنمای بینایی از راه دور و آگورافوب، همکاری می کند تا قاتلینی را که در این تریلر کارآگاهی پرمخاطره از پلیس فرار می کنند، سرنگون کنند.

فصل های سریال

پیام تانرا اینجا بنویسید

بی زحمت نظر بدهید

*
*
*
*
سریال های پیشنهادی

همکاران ما

! با ما همکار شوید